25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ZANUSSI FE1205, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 378 názorov pre ZANUSSI FE1205, Diplotop porovnáva ZANUSSI FE1205 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ZANUSSI FE1205 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky ZANUSSI referenčné čísla
Najpopulárnejšie produkty značky ZANUSSI
Nájsť najlepšie produkty
Autá
GPS
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Televízory
Projektory pre domáce kiná
Zosilňovače pre domáce kiná
MP3 prehrávače
Mobilné telefóny
Práčky
Domáce pekárne na chlieb
Chladničky
Žehličky
Šijacie stroje
Vysávače
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
Blu-ray prehrávače
Autosedačky
Kočíky
Kosačky
Pieskovače
Vŕtačky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ZANUSSI FE1205

Používateľom sa ZANUSSI FE1205 zdá praktický a uživateľsky príjemný.Zdá sa im to spoľahlivé., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Môžete si prezrieť ZANUSSI FE1205 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Väčšinou sú jeho užívatelia spokojný s jeho efektívnosťou., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Zdá sa im, že naozaj nevytŕča ako dobrá hodnota za peniaze Môžete si stiahnuť ZANUSSI FE1205 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
5 Tlaãidlo R¯CHLOSË ODSTREëOVANIA Zatláãajte opakovane tlaãidlo pre zmenu rchlosti odstreìovania, ak si Ïeláte, aby vaa bielizeÀ bola odstredená pri rozdielnej rchlosti, neÏ aká bola nastavená spotrebiãom. Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka. Maximálna rchlosÈ: · pre bavlnu: 1. 000 ot. (FE 1006), 1. 200 ot. (FE 1206), 1. 400 ot. /min: (FE 1406) · pre syntetické materiály, vlnu a bielizeÀ urãenú na pranie v ruke: 900 ot. · pre jemnú bielizeÀ: 700 ot. Pozícia zastavenia s VODOU V BUBNE : po voºbe tejto funkcie sa práãka po poslednom plákaní zastaví a nezaãne vypúÈaÈ vodu, ãím sa zabráni krãeniu bielizne. Po ukonãení pracieho cyklu zhasne kontrolka tlaãidla START/PAUZA a kontrolka ostane rozsviestená a signalizuje tm, Ïe treba vypustiÈ vodu. Pre dokonãenie cyklu zvoºte jednu z nasledujúcich funkcií: 30 4 Tlaãidlo pre NASTAVENIE TEPLOTY Zatláãajte opakovane tlaãidlo pre zvenie alebo sníÏenie teploty, ak si Ïeláte praÈ bielizeÀ pri rozdielnej teplote, neÏ aká bola nastavená spotrebiãom. Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka. Maximálna · Odcerpanie vody e : Stlacte jedenkrát tlacidlo ZRUSENIE/RESETOVANIE ; dôjde k zhasnutiu vsetkych svetelnych diód typu LED a na displeji sa zobrazia tri blikajúce ciarky. Prostredníctvom tlacidla zvo¬te pozadovany program. Ak chcete odcerpat vodu alebo odstredit prádlo , stlacte opakovane tlacidlo ZRUSENIE/RESETOVANIE , az kym nezvolíte pozadovanú funkciu. Pod¬a potreby môzete zmenit rychlost odstredovania prostredníctvom tlacidla. Následne je potrebné opätovne stlacit tlacidlo Start/Pauza. · NAMÁCANIE : vo¬ba uvedenej funkcie vám umozní vykonat namácanie prádla na dobu 30 minút pri teplote 30 °C. Stlacením tlacidla ONESKORENY START môze byt doba namácania predÍzená max. na 10 hodín. Po uplynutí uvedenej doby dôjde automaticky k zahájeniu pracieho cyklu. Uvedená funkcia nie je dostupná pri pracom cykle pre vlnu a pre rucné pranie...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je FE1205 ľahký na používanie?

378 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ZANUSSI FE1205 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1236925444152623391
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.08
= 2.54

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.08 a štadartný diferenciál je 2.54.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je FE1205 veľmi efektívny?

378 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ZANUSSI FE1205, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

40101322405260533886
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.16
= 2.32

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.16 a štadartný diferenciál je 2.32.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je FE1205 spoľahlivý, odolný?

378 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ZANUSSI FE1205 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

5471325504763493382
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.98
= 2.39

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.98 a štadartný diferenciál je 2.39.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má FE1205 dobrú hodnotu za peniaze?

378 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ZANUSSI FE1205 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

7241329434855563586
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.08
= 2.40

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.08 a štadartný diferenciál je 2.4.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov