25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ZANUSSI DWS4704, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 385 názorov pre ZANUSSI DWS4704, Diplotop porovnáva ZANUSSI DWS4704 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ZANUSSI DWS4704 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky ZANUSSI referenčné čísla
Najpopulárnejšie produkty značky ZANUSSI
Nájsť najlepšie produkty
Autá
GPS
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Televízory
Projektory pre domáce kiná
Zosilňovače pre domáce kiná
MP3 prehrávače
Mobilné telefóny
Práčky
Domáce pekárne na chlieb
Chladničky
Žehličky
Šijacie stroje
Vysávače
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
Blu-ray prehrávače
Autosedačky
Kočíky
Kosačky
Pieskovače
Vŕtačky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ZANUSSI DWS4704

Podľa jeho používateľov je ZANUSSI DWS4704 relatívne užívateľsky príjemný.Väčšinou sa im zdá spoľahlivosť uspokojivá., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi ZANUSSI DWS4704 a iným produktom.

Jeho užívatelia mu dávajú priemerné skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke ZANUSSI DWS4704 pred kúpou.
Sponzorované odkazy
VeækÈ taniere s priemerom do 24 cm uloûte do prednej Ëasti hornÈho koöa. ºahkÈ n·doby (z umelej hmoty a pod. ) uloûte do hornÈho koöa tak, aby sa pri umvanÌ nehbali alebo nevypadli. US21 IEC 436 / DIN 44990 Pri vkladnÌ riadu do umvaËky skotrolujte Ëi nie je zakryt· prÌtokov· trubka vody umiestnen· v strede hornÈho koöa. Pred zatvorenÌm dvierok skontrolujte, Ëi sa mÙûe sprchovacie rameno voæne ot·Ëaù. US20 Nastavenie vöky hornÈho koöa Ak pouûÌvate veækÈ taniere (s priemerom od 27 do 31 cm) najprv vytiahnite horn kÙö a potom ich umiestnite do spodnÈho koöa. Postup zmeny polohy hornÈho koöa: 1. PrÌchytky hornÈho koöa (A) otoËte smerom von a kÙö vytiahnite. Premiestnite kÙö do vyööej polohy a prÌchytky (A) otoËte smerom dovntra. T·to pozÌcia zniûuje kapacitu hornÈho koöa: do koöa sa zmestia len taniere s priemerom do 20 cm a drûiaky na ö·lky sa nedaj pouûiù. Po naplnenÌ umvaËky riadu nezabudnite zavrieù dvierka, aby ste sa neporanili. RC01 US16 US16 A 11 PBA21SK UûitoËnÈ rady Pre sporu energie Riad vloûte do umvaËky bezprostredne po kaûdom jedle. KeÔ sa umvaËka naplnÌ spustite program. Ak je to nevyhnutnÈ, spustite program opl·chnutie a zastavenie (pozri schÈmu programov na nasledujcich str·nkach), aby jedl· neprischli, km sa umvaËka celkom naplnÌ. Pred vloûenÌm do umvaËky neoplachujte riad pod teËcou vodou. Ak riad nie je prÌliö zneËisten, zvolte si program "Rchle" umvanie. RiaÔte sa pokynmi uvedenmi v schÈme "Umvacie programy". Riad ktor nie je vhodnÈ umvaù v umvaËke: Nasledujce typy riadu nie je vhodnÈ umvaù v umvaËke (pokiaæ nie s vrobcom oznaËenÈ moûno umvaù v umvaËke riadu): - prÌbor s drevenou, rohovinovou alebo lepenou rËkou - bronzov prÌbor - panvice s drevenmi rËkami - hlinÌkovÈ n·doby - kriöt·æov riad - tvrdenÈ sklo - plastov riad - staroûitn riad a ruËne maæovan porcel·n NiektorÈ typy dekor·ciÌ mÙûu pri umvanÌ v umvaËke riadu stratiù farbu...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je DWS4704 ľahký na používanie?

385 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ZANUSSI DWS4704 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

123418224235464934120
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.25
= 2.66

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.25 a štadartný diferenciál je 2.66.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je DWS4704 veľmi efektívny?

385 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ZANUSSI DWS4704, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

7781528613772493368
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.70
= 2.46

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.7 a štadartný diferenciál je 2.46.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je DWS4704 spoľahlivý, odolný?

385 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ZANUSSI DWS4704 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

7351225723242534985
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.04
= 2.46

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.04 a štadartný diferenciál je 2.46.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má DWS4704 dobrú hodnotu za peniaze?

385 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ZANUSSI DWS4704 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

17612717613945544582
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.83
= 2.72

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.83 a štadartný diferenciál je 2.72.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov