25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov RYOBI RLT30CES, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 166 názorov pre RYOBI RLT30CES, Diplotop porovnáva RYOBI RLT30CES s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš RYOBI RLT30CES naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky RYOBI referenčné čísla
Najpopulárnejšie produkty značky RYOBI
Nájsť najlepšie produkty
Autá
GPS
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Televízory
Projektory pre domáce kiná
Zosilňovače pre domáce kiná
MP3 prehrávače
Mobilné telefóny
Práčky
Domáce pekárne na chlieb
Chladničky
Žehličky
Šijacie stroje
Vysávače
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
Blu-ray prehrávače
Autosedačky
Kočíky
Kosačky
Pieskovače
Vŕtačky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor RYOBI RLT30CES

Podľa jeho používateľov je RYOBI RLT30CES relatívne užívateľsky príjemný.Väčšinou sa im to nezdá spoľahlivé., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi RYOBI RLT30CES a iným produktom.

Jeho užívatelia mu dávajú priemerné skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke RYOBI RLT30CES pred kúpou.
Sponzorované odkazy
(Len v analógovom reÏime) Obraz na displeji sa automaticky nastaví na ideálne hodnoty pri aktuálnom rozlíení obrazovky (zobrazovací reÏim). Najlepí reÏim E1960S : 1360 x 768 E2060S : 1600 x 900 E2260S/E2360S : 1920 x 1080 Tlaãidlo EXIT (UKONâIË) Zatvára ponuku na obrazovke (OSD). Tlaãidlo Power (Napájanie)/ Kontrolka napájania Ak displej pracuje normálne, kontrolka svieti na modro (reÏim On (Zapnut)). Ak displej funguje správne, indikátor napájania zostane ãerven (Zapnuté). Ak je displej v reÏime spánku (Úspora energie), indikátor napájania je svetlo modr. 12 Funkcie ovládacieho panela E1960T/RLT30CES/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V Ovládacie prvky na prednom paneli Tlaãidlo MENU (PONUKA) Toto tlaãidlo slúÏi na zobrazenie alebo opustenie ponuky na displeji OSD. OSD LOCKED/UNLOCKED (ZAMKNUT¯/ODOMKNUT¯ DISPLEJ OSD) Táto funkcia umoÏÀuje zamknúÈ aktuálne nastavenia ovládacích prvkov tak, aby ich nebolo moÏné náhodne meniÈ. Stlaãte a niekoºko sekúnd podrÏte tlaãidlo MENU (PONUKA). Na displeji by sa mala zobraziÈ správa ,,OSD LOCKED" (DISPLEJ OSD ZAMKNUT¯). Ovládacie prvky na displeji OSD môÏete kedykoºvek odomknúÈ stlaãením tlaãidla MENU (PONUKA) na niekoºko sekúnd. Na displeji by sa mala zobraziÈ správa ,,OSD UNLOCKED" (DISPLEJ OSD ODOMKNUT¯). Tlaãidlo MODE (REÎIM) Tmto tlaãidlom sa otvárajú ponuky F-ENGINE (FPROSTREDIE), ORIGINAL RATIO (PÔVODN¯ POMER), PHOTO EFFECT (FOTO EFEKT). ëalie informácie nájdete na str. 26 aÏ 31. 13 Funkcie ovládacieho panela Tlaãidlo AUTO (AUTOMATICKY) AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AUTOMATICKÉ NASTAVENIE OBRAZU) Ak chcete zmeniÈ nastavenia displeja, ete pred otvorením ponuky displeja OSD vÏdy stlaãte tlaãidlo AUTO (AUTOMATICKY)...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je RLT30CES ľahký na používanie?

166 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je RYOBI RLT30CES veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

413722252023241918
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.42
= 2.38

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.42 a štadartný diferenciál je 2.38.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je RLT30CES veľmi efektívny?

166 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je RYOBI RLT30CES, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

317723291926231216
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.15
= 2.34

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.15 a štadartný diferenciál je 2.34.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je RLT30CES spoľahlivý, odolný?

166 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že RYOBI RLT30CES je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

3311719281922241218
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.08
= 2.50

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.08 a štadartný diferenciál je 2.5.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má RLT30CES dobrú hodnotu za peniaze?

166 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že RYOBI RLT30CES nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

643614251329162624
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.58
= 2.64

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.58 a štadartný diferenciál je 2.64.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov