25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 23 názorov pre MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL, Diplotop porovnáva MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky MTD referenčné čísla
Najpopulárnejšie produkty značky MTD
Nájsť najlepšie produkty
Autá
GPS
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Televízory
Projektory pre domáce kiná
Zosilňovače pre domáce kiná
MP3 prehrávače
Mobilné telefóny
Práčky
Domáce pekárne na chlieb
Chladničky
Žehličky
Šijacie stroje
Vysávače
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
Blu-ray prehrávače
Autosedačky
Kočíky
Kosačky
Pieskovače
Vŕtačky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL

Používateľom sa MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL zdá praktický a uživateľsky príjemný.Zdá sa im to spoľahlivé., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL a iným produktom.

Väčšinou sú jeho užívatelia spokojný s jeho efektívnosťou., Ale majú veľmi odlišné názory. Zdá sa im, že naozaj nevytŕča ako dobrá hodnota za peniaze Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Nepouzívajte toto náradie keï ste unavení alebo nemocní alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Deti a mladiství do 16 rokov nesmú náradie pouzíva^. Skontrolujte náradie, skôr ako ho budete pouzíva^. Vymeòte poskodené diely. Podívajte sa, ci nevyteká palivo. Uistite sa, ze sú namontované a upevnené vsetky spojovacie prvky. Vymeòte diely vyzínacieho nástavca, ktoré majú trhliny, sú popraskané alebo inak poskodené. Uistite sa, ze je vyzínací nástavec nálezite namontovaný a dobre upevnený. Uistite se, ze je ochranný kryt vyzínacieho nástavca nálezite namontovaný a nachádza sa v doporucenej polohe. Nedodrziavanie týchto upozornení môze spôsobi^ poranenie uzívate¾a a divákov a poskodi^ náradie. Pouzívajte len originálnu náhradnú strunu s priemerom 2,41 mm. Nikdy nepouzívajte snúru, drôt, re^az, lanko alebo podobne. Tieto sa môzu ulomi^ a sta^ sa nebezpecnými projektilmi. Buïte si vzdy vedomí nebezpecenstva poranenia hlavy, rúk a nôh. Pritlacte na pácku plynu. Musí sa automaticky vráti^ do nulovej polohy. Vykonajte vsetky nastavenia alebo opravy pred prevádzkou náradia. Pred kazdým pouzitím vycistite oblas^, ktorú chcete vyzína^. Odstráòte vsetky predmety ako sú kamene, sklené crepy, klince, drôt alebo snúry, ktoré sa môzu vymrsti^ alebo sa zamota^ do vyzínacieho nástavca. Deti, diváci a zvieratá musia by^ mimo túto oblas^. Deti, diváci a zvieratá musia by^ v okruhu vzdialenom najmenej 15 m, divákom hrozí vzdy riziko zasiahnutia vymrstenými objektmi. Diváci majú nosi^ ochranu ocí. Ak sa k Vám priblizujú, zastavte okamzite motor a vyzínací nástavec. BEZPECNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE BENZÍNOVÉ VYZÍNACE POZOR: Benzín je vysoko hor¾avý a pary môzu pri vznietení explodova^. Vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia: Uchovávajte benzín len v nádobách zvlás^ urcených a schválených k tomuto úcelu. Nedajte rozliatemu benzínu ziadnu moznos^ vznietenia. Nastartujte motor az vtedy, keï benzínové pary vyprchajú...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL ľahký na používanie?

23 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

30002230166
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.87
= 3.33

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.87 a štadartný diferenciál je 3.33.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL veľmi efektívny?

23 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20002410446
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.04
= 3.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.04 a štadartný diferenciál je 3.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL spoľahlivý, odolný?

23 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20001530426
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.83
= 2.91

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.83 a štadartný diferenciál je 2.91.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL dobrú hodnotu za peniaze?

23 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20001313328
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.30
= 2.96

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.3 a štadartný diferenciál je 2.96.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov