25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov HUSQVARNA R 153 S, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 18 názorov pre HUSQVARNA R 153 S, Diplotop porovnáva HUSQVARNA R 153 S s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš HUSQVARNA R 153 S naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky HUSQVARNA referenčné čísla
Najpopulárnejšie produkty značky HUSQVARNA
Nájsť najlepšie produkty
Autá
GPS
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Televízory
Projektory pre domáce kiná
Zosilňovače pre domáce kiná
MP3 prehrávače
Mobilné telefóny
Práčky
Domáce pekárne na chlieb
Chladničky
Žehličky
Šijacie stroje
Vysávače
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
Blu-ray prehrávače
Autosedačky
Kočíky
Kosačky
Pieskovače
Vŕtačky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor HUSQVARNA R 153 S

Väčšinou sa používateľom HUSQVARNA R 153 S zdá veľmi praktický.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Avšak ich názory sú rozdielne. Ak si chcete byť istý, že HUSQVARNA R 153 S je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Navyše má z nich väčšina rovnaký názor. Myslia si, že je to predávané za správnu cenu Odpovede na všetky vaše otázky o HUSQVARNA R 153 S nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Jas a sýtos farieb obrazu na LCD monitore môete upravi pomocou menu. Ak by ste sa LCD monitor pokúsili násilím otvori alebo otoèi nad uvedený rozsah, mohli by ste spôsobi pokodenie alebo poruchu videokamery. Zabezpeète, aby bol kryt slotu na pamäovú kartu zatvorený. Ak LCD monitor otoèíte po jeho vodorovnej osi o 180° smerom k objektívu (pri snímaní vlastného obrazu), bude súèasne zapnutý LCD monitor aj h¾adáèik. 6 Pouívanie h¾adáèika n Vytiahnutie h¾adáèika 1 Stlaète poistku h¾adáèika a h¾adáèik vytiahnite a upravte na potrebnú dåku. Napájanie n Nabíjanie batérie Videokamera sa dodáva s nenabitou batériou. Pred zaèatím pouívania musíte najskôr nabi batériu. Podrobnejie informácie o èase nabíjania batérie si preèítajte na strane 8. Odporúèame vám pouíva batérie Panasonic. Pri pouití batérie od iného výrobcu vám spo¾ahlivé fungovanie videokamery nemôeme zaruèi. Ak je k sieovému adaptéru pripojený prívod jednosmerného napájania, batéria sa nenabije. Pred zaèatím nabíjania preto prívod jednosmerného napájania od sieového adaptéra odpojte. 1 Sieový prívod pripojte k sieovému adaptéru a zapojte do sieovej zásuvky. 2 Pod¾a vyznaèenej znaèky prilote batériu k urèenému miestu na videokamere a zasuòte do správnej polohy. n Zaostrenie obrazu v h¾adáèiku 1 Pomocou ovládaèa dioptrickej korekcie zaostrite obraz v h¾adáèiku. Jas obrazu v h¾adáèiku môete upravi pomocou menu. n Indikátor nabíjania Svieti: Prebieha nabíjanie. Nesvieti: Nabíjanie je dokonèené. Bliká: Batéria je nadmerne vybitá. Po chvíli zaène indikátor nabíjania nepretrite svieti a batéria sa zaène nabíja. Ak zaènete nabíja batériu, ktorej teplota je príli vysoká alebo nízka, indikátor nabíjania [CHARGE] bude blika a nabíjanie bude trva dlhie ako zvyèajne. n Zapojenie do sieovej zásuvky 1 Sieový prívod pripojte k sieovému adaptéru a zapojte do sieovej zásuvky. 2 K sieovému adaptéru pripojte prívod jednosmerného napájania...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je R 153 S ľahký na používanie?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je HUSQVARNA R 153 S veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00000122427
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.39
= 1.60

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.39 a štadartný diferenciál je 1.6.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je R 153 S veľmi efektívny?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je HUSQVARNA R 153 S, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00002314305
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.28
= 2.08

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.28 a štadartný diferenciál je 2.08.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je R 153 S spoľahlivý, odolný?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že HUSQVARNA R 153 S je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00031122414
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.94
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.94 a štadartný diferenciál je 2.44.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má R 153 S dobrú hodnotu za peniaze?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že HUSQVARNA R 153 S nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00021214215
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.17
= 2.36

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.17 a štadartný diferenciál je 2.36.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov